CLC ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්


කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමේ බදුල්ල ශාඛාව සුවපහසු ස්ථානයකට රැගෙන යයි

කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. සමාගමේ බදුල්ල ශාඛාව, එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අසම සම මුල්‍ය සේවා රාශියක් සැපයීම සඳහා වඩාත් ඉඩ පහසුකම් සහිත අංක 04, පහල වීදිය, බදුල්ල යන ස්ථානයේ යළි ස්ථාපිත කර ඇත.මෑතකදී විවෘත කරන ලද මෙම ශාඛාව විවෘත කිරීමේ උත්සවය කොමර්ෂල් ලිසිං සමාගමේ ශාඛා ජාලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී ජූඩ් ඇන්තනි මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කරන ලද අතර, නැවත ස්ථාපිත කරන ලද ශාඛාවේ ප්‍රථම ගනුදෙනු කරුවන් ලෙස එච්.එම්.සෝමාවතී සහ ටි.සෙන්තුර්කුමර් යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ සි.එල්.සි. ස්ථාවර සහතික ලබා ගත්හ.

ලිසිං, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතුරුම්, ෆ්ලෙක්ෂි කෑෂ්, ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය සේවා, ඉස්ලාමිය මුල්‍ය පහසුකම් හා නියෝජිත සේවාව යන සේවාවන් සපයනු ලබන සියලුම පහසුකම් වලින් සමන්විත මෙම ශාඛාව මගින් අලුතෙන් හදුන්වා දෙන ලද පහසුකමක් වන, සි.එල්.සි. ඔන්ලයින් හරහා තත්කාලීන නව පෙර ගෙවුම් (රිලෝඩ්) සහ පසු ගෙව්ම් ජංගම ගෙවීම් සිදු කිරීමේ පසුබිම සපයා දෙනු ලබන අතර, එය සමාජයේ ගතික අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන මුල්‍ය සේවාවන් සපයා දීම සඳහා සි.එල්.සි. සමාගමේ ඇති කැපවීම හා අප්‍රතිහත උත්සාහය පිළිඹිබු කරන තවත් උදාහරණයක් වේ.

වර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථික වාතාවරණයක් තුල විශ්වසනීය මුල්‍ය සේවා අවශ්‍ය වන අපගේ දැනට සිටින සහ අනාගත ගනුදෙනුකරුවන්ට සේවය සැපයීමේ අරමුණින් සමගම විසින් උපාය මාර්ගික ස්ථානයක් ලෙස බදුල්ල නගරය තොර ගෙන ඇත. සමාගමේ ඉතාමත් වටිනා දර්ශනය වන "හිතවත්කම" නැමති දර්ශනය යටතේ වර්ධනය වෙමින් පවතින අනෙකුත් සියලුම ශාඛා මෙන්ම මෙම ශාඛාව ද ගනුදෙනුකරුවන්ට විශ්වාසය සහතික කරමින් උපරිම වෘත්තීමය නිපුණතාවෙන් යුතුව සේවා සැපයීම සඳහා කැපවී කටයුතු කරයි.

කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් සමගම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ මූල්‍ය සේවා ආයතන අතරින් එකක් වන අතර මෙම සමාගමට මූල්‍ය කර්මාන්තයේ වසර විසි අටකට අධික පල පුරුද්දක් තිබේ. එය ICRA (SL) 'A' ශ්‍රේණිසේ සමාගමක් වන අතර, මෙරට විශාලතම ව්‍යාපාර වලින් එකක් වන LOLC සමූහයේ සාමාජිකසයකු වේ. පුළුල් නිෂ්පාදන කළඹක් සහ දිවයින පුරා විසිරී තිබන ශාඛා ජාලයක් මෙහි කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම, කිසිදු වෙනස් ආකාරයේ සැලකීමක් නොකර ජනතාවගේ මුල්‍ය අවශ්‍යතා සහ සිහින සැබෑ කර ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩව සේවා සපයා දෙයි.

කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගම සිය 61 වන ශාඛාව බොරැල්ලේදී විවෘත කරයි.

කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම් කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ කපිල ජයවර්ධන මහතා විසින් මෙම නවතම ශාඛාව උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කරන ලදී. බොරැල්ල කොළඹ නගරයේ පිහිටි ඉතාමත් වැදගත් හා කාර්ය බහුල මංසන්ධියක් වන අතර, කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම මෙම ශාඛාව ආරම්භ කිරීම හරහා එම ප්‍රදේශයේ සිටින දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාව සඳහා සක්‍රීය මුල්‍ය සේවා රාශියක් සපයා දෙයි. මෙම නවතම ශාඛාව ස්ථාවර තැන්පතු හා ඉතුරුම්, වාහන කල්බදු සහ ණය, නියෝජිත සේවා, ෆ්ලෙක්ෂි කෑෂ්, ව්‍යාපාර ණය, අධ්‍යාපන ණය, ඉස්ලාමීය මුල්‍ය හා ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය සේවා ආදී නව්‍ය මුල්‍ය විසදුම් රාශියක් සපයා දෙන, සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත , නවීනතම තාක්ෂණයෙන් සපිරි ශාඛාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මුල්‍ය සේවා ආයතන වලින් එකක් වන කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම එම ක්ෂේත්‍රයේ වසර විසි අටකට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත සමාගමකි. එය ICRA (SL) 'A' ශ්‍රේණියේ සමාගමක් වන අතර, මෙරට විශාලතම සමූහ ව්‍යාපාර වලින් එකක් වන LOLC සමූහයේ සාමාජිකයකු වේ. පුළුල් නිෂ්පාදන කළඹක් සහ දිවයින පුරා විසිරී තිබෙන ශාඛා ජාලයක් සහිත කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම, ජනතාවගේ මුල්‍ය අවශ්‍යතා සහ සිහින සැබෑ කර ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩව සේවා සපයා දෙයි.

කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගම ඉස්ලාමීය මුල්‍ය අංශය සිය පළමුවන සංවත්සරය සමරයි.

කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. සමාගමේ ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය (IBD) සිය මෙහෙයුම් වලින් විශිෂ්ඨ මුල්‍ය කාර්යසාධනයක් අත්කර ගනිමින් සිය පළමු වසර සාර්ථකව නිම කළේය. තවත් විප්ලවකාරී මුල්‍ය සේවා සැපයුමක් දියත් කරමින් කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම 2015 ජූලි මාෙසේදී, ෂරීයා අනුකූල නිපැයුම් සම්පුර්ණ පරාසයක් ලබාදීම සඳහා එම කාල පරිච්ජේදය තුලදී අභියෝගාත්මක ආර්ථික වාතාවරණයක් පැවතිය ද, සී.එල්.සී. ඉස්ලාමීය ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ආරම්භ කළේය.

කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. සමාගමේ ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය (IBD) සිය මෙහෙයුම් වලින් විශිෂ්ඨ මුල්‍ය කාර්යසාධනයක් අත්කර ගනිමින් සිය පළමු වසර සාර්ථකව නිම කළේය. තවත් විප්ලවකාරී මුල්‍ය සේවා සැපයුමක් දියත් කරමින් කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම 2015 ජූලි මාෙසේදී, ෂරීයා අනුකූල නිපැයුම් සම්පුර්ණ පරාසයක් ලබාදීම සඳහා එම කාල පරිච්ජේදය තුලදී අභියෝගාත්මක ආර්ථික වාතාවරණයක් පැවතිය ද, සී.එල්.සී. ඉස්ලාමීය ෆිනෑන්ස් සමාගමේ ආරම්භ කළේය. සෑම ගනුදෙනුවක්ම ෂරියා අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය විසින් දේශීය සහ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් විද්වතුන් තිදෙනෙක් වන අෂ්-ෂයික් ෆාසිල් ෆාරුක් (ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති), අෂ්-ෂයික් මුර්ෂීඩ් මුලාෆර් (ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලසේ සාමාජික) අෂ්-ෂයික් / මුෆ්ති ෂාෆික් ජහුරා (ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජික) යන ෂරියා අධීක්ෂණ මණ්ඩලය පත් කරන ලදී. තවද, එම ව්‍යාපාරික ඒකකයට සම්පූර්ණයෙන්ම එහි මෙහෙයුම් ෂරියා නීතියට අනුකූල හා පිළිගත හැකි ලෙස සිදු කිරීමට හැකි වන පරිදි එහි වෙන්වීම පැහැදිලිව සනිටුහන් කර ගත්තේය. ලාභය බෙදා හැරීමේ ආයෝජන සහ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් (මූධාරාබා), කාලීන ආයෝජන (වකාල-ඉන්වේට්ම න්ට්ස්), ලීසිිං (ඉජාරා), වෙළඳ මුල්‍ය (මුරාබා), දේපල හා කාරක ප්‍රාග්ධන මුල්‍ය (ඩී. මුෂාරාකා), සහ ව්‍යාපාර සහ කාරක ප්‍රාග්ධන මුල්‍ය (වකාලා - ලෙන්ඩින්) වැනි සියලුම පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා සේවා සැපයීම පිණිස සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත නිෂ්පාදන පරාසයක් සහිතව ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය ආරම්භ කරන ලදී

අද වන විට සී.එල්.සී. ඉස්ලාමීය අංශය ව්‍යාපාර ධාරිතාව , වෙළඳපොල වෙත ළඟාවීම, පාරිභෝගික සේවා සහ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් විශාල වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත . දිවයින පුරා පිහිටි “ඉස්ලාමීය මුල්‍ය සේවා සඳහා වෙන් වුණු පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන වලට ” අමතරව සියලු සී.එල්.සී. ශාඛා 60 වෙතින්ම කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමේ ඉස්ලාමීය මුල්‍ය සේවා ලබා ගත හැකිය.

"කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමෙහි ඉස්ලාමීය ව්‍යාපාර අංශය එහි අනන්‍ය අනුකූලතා ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යමින් පළමු වසර තුලදී ප්‍රශංසනීය කාර්යසාධනයක් අත් කර ගෙන ඇත. වාර ආයෝජන, ලීසිිං, වෙලඳ මුල්‍ය, ව්‍යාපාර සහ කාරක ප්‍රාග්ධන මුල්‍ය වැනි මුල්‍යමය විසඳුම් ලබා දීමට එයට හැකිවී ඇති අතර, සියලු ශාඛා 60 මගින්ම සිය නිෂ්පාදන පිරිනැමීමට ද හැකියාව ලැබී තිබේ. නුදුරු අනාගතයේදීම කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසමහි ඉස්ලාමීය මුල්‍ය අංශය ඉස්ලාමීය මුල්‍ය වෙළඳ පොලෙහි ඉතා වැදගත් සේවා සපයන්කුනෙකු බවට පත්වනු ඇත" යනුවෙන් අධ්‍යක්ෂක / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි ක්‍රිෂාන් තිලකරත්න මහතා පැවසුවේය.

පළමු වසර අවසානයේදී ඉස්ලාමික් ව්‍යාපාර අංශය විසින් සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන තැන්පතු පදනම හා ශක්තිමත් ප්‍රාේග්ධන මුල්‍ය නිසා රුපියල් බිලියන 1.55 ක ප්‍රාග්ධන කළඹක් වාර්ථා කළේය. තම අදහස් ප්‍රකාශ කරන ඉස්ලාමික් ව්‍යාපාර අංශයේ ප්‍රධානී ඉල්සම් අවුෆර් මහතා, "වැදගත් සංධිස්ථාන ගණනාවක් සහිතව සාර්ථක ලෙස එක් වර්ෂයක මෙහෙයුම් නිම කිරීමට ලැබීම පිළිබඳ අපි සතුටට පත් වන්නෙමු. සී.එල්.සී. ඉස්ලාමික් මුල්‍ය අංශය කෙටි කාලයක් තුලදී දිවයින පුරා පුළුල් පිළිගැනීමක් ලබා ගෙන ඇත ." යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළේය. " ඉස්ලාමික් මුල්‍ය අංශය මෙම ක්ෂේත්‍රසේ නව අංශයක් වුවද, එය දැනට පවතින කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමේ සන්නාමය යටතේ විශාල ලෙස වැඩිදියුණු වෙමින් වෙළඳපොළ සිසාරා යනු ඇත.” යනුවෙන් තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා පවසා සිටියේය.

ඉස්ලාමික් මුල්‍ය අංශය ඉදිරි මූලය වර්ෂය තුළ දී එහි නිෂ්පාදන කළඹට තවත් නිෂ්පාදන එක් කරමින්, පාරිභෝගික සේවා වැඩි දියුණු කර, ප්‍රවේශය පුළුල් කර, කාර්ය මණ්ඩලයෙහි ශක්තිය වැඩි කරමින්, දීර්ඝ කාලීන කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වමින්, ඉස්ලාමික් මුල්‍යකරණය පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කරමින් ඉදිරියේදී පුළුල් වර්ධනයක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. මෙම කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයෙහි අහිතකර හා අස්ථාවර වාතාවරණයක් තිබුණ ද, කොමර්ෂල් ලීසිිං ස මාගසම් ඉස්ලාමිය මුල්‍ය අංශය සිය තරගකාරී හා විස්තීරණ නිෂ්පාදන පරාසය සමඟ ඉදිරියට ගමන් කරයි.

කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගකමහි අධ්‍යාපන සේවාව එඩෙක්ස් සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනියි

මෙම වසරේ EDEX Mid Year Expo ප්‍රදර්ශනය සැප්තැම්බර් 03 හා 04 යන දින වල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.බැංකු නොවන ප්‍රමුඛතම මුල්‍ය ආයතනයක් වන කොමර්ෂල් ලිසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පි.එල්.සි. සමගම, තම නිෂ්පාදන කලඹට අලුතෙන්ම එකතු වූ නිෂ්පාදනය වන "සි.එල්.සි. අධ්‍යාපන ණය" පිලිබඳ දැනුවත් භාවය ඇති කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ ඇතිව ප්‍රදර්ශනය ආශ්‍රිත අනුග්‍රාහකයෙකු වශයෙන් අත්සන් කර ඇත.

ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඉල්ලුමට සරිලන නව්‍ය මුල්‍ය විසඳුම් සැපයීමේ දිගුකාලීන, තිරසාර පරිශ්‍රමය අනුව කටයුතු කරමින් කොමර්ෂල් ලීසිං සමගම සපයා දෙන අධ්‍යාපන ණය සේවාව විශේෂයෙන්ම දේශීය හෝ විදේශීය පෞද්ගලික ආයතන හරහා තම උසස් අධ්‍යාපන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන, දැනුම සොයා යන තරුණ සිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවය සම්පුර්ණයෙන්ම සපුරා දෙයි. ඉහළ යමින් පවතින උසස් අධ්‍යාපන වියදම් මගින් ශිෂ්‍යයින්ගේ හා දෙමවුපියන්ගේ මුල්‍ය වියදම් කෙරෙහි ඇති කරන බර අඩු කිරීම කොමර්ෂල් ලිසින් තම මුල්‍ය විසදුම් පරාසයෙහි කොටසක් ලෙස අධ්‍යාපන ණය සේවාව හදුන්වා දීමේ අරමුණ වේ.

උපාධි පාඨමාලා ගාස්තු, වෘත්තීය පාඨමාලා ගාස්තු, MBA හෝ PhD උපාධි පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම සඳහා මෙන්ම විදෙස් අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ අරමුදල් අවශ්‍යතා සඳහා ද අදාළ අධ්‍යාපන ආයතනයන්හි ලියාපදිිංචිය තහවුරු කිරීමේ ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමේ අධ්‍යාපන ණය ලබා ගත හැකිය. ආපසු ගෙවීමේ කාල සීමාව සහ ආදායම් සහතිකය පොළිය සහ ඇපකරුවන් වැනි වෙනත් අවශ්‍යතා පාරිභෝගිකයින්ට ඉල්ලුම් කිරීමට අවශය ණය මුදල මත රඳා පවතින අතර, එය ඔවුන්සේ පෞද්ගලික අවශයතා මත පදනම්ව නම්‍යශීලි වනු ඇත. මෙම ණය ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අවම ලේඛන අවශ්‍ය වන අතර එය පාරිසභෝගිකයාට පහසු, පීඩනයකින් තොර එකක් වන බවට අප සහතික වන්නෙමු.

දෙමාපියන්ට පාඨමාලා ගාස්තු, ගමන් වියදම් / ජීවන වියදම සහ දරුවාගේ රක්ෂණය ආදිය සඳහා වන වියදම් පියවා ගැනීමට සිදු වන නිසා ඔවුන්ට වියදම් අධික කාර්යයක් වන විදේශීය අධයාපනය සඳහා ලබා ගන්නා කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසම් අධ්‍යාපන ණය සඳහා පොළිය පමණක් ගෙවිය හැකි මාස 12 ක සහන කාලයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමෙහි අධ්‍යාපන ණය දිවයින පුරා පිහිටි පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන හැටකින් සමන්විත පුළුල් කොමර්ෂල් ලීසිිං ශාඛා ජාලය හරහා ලබා ගත හැකිය.

කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. යනු වඩාත්ම විශ්වසනිය සන්නාම වලින් එකක් වන අතර, එයට බැිංකු නොවන මුල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ වසර විසි හතකට අධික නිපුණත්වයක් ඇත. ස්ථාවර තැන්පතු හා ඉතුරුම්, වාහන කල්බදු සහ ණය, නියෝජිත සේවා, ෆ්ලේක්සි කෑෂ්, ව්‍යාපාර ණය, ඉස්ලාමීය මුල්‍ය, ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය හා නවතම අධ්‍යාපන ණය සේවාව යන සේවාවලින් සමන්වි නිෂ්පාදන කළඹක් පිළිබඳ සාඩම්භරයෙන් කථා කරන කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම සිය පාරිභෝගිකයින් සඳහා නව්‍ය හා කාර්යක්ෂම මුල්‍ය සේවා සැපයීමේදී සැමවිටම සීමා ඉක්මවා කටයුතු කරයි. තවද, කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම යනු දිවයින පුරා පිහිටි ශාඛා ජාලයක් සහිත ICRA SL (A) ශ්‍රේණිග කිරීම ලබා ඇති සමාගමකි.

කොමර්ෂල් ලීසිං සිය 60 වැනි ශාඛාව තංගල්ලේදී විවෘත කරයි

කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. සමාගම මෑතකදී සිය 60 වන ශාඛාව තංගල්ල, බෙලිඅත්ත පාර, අංක 85, දරණ ස්ථානයේදී විවෘත කරන ලදී. මෙම නව ශාඛාව කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමේ අධයක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ක්‍රිෂාන් තිලකරත්න මහතා විසින් උත්කර්ෂවකාරයෙන් විවෘත කරන ලදී.

තංගල්ල ශාඛාව කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම දකුණු පළාතේ ආරම්භ කරන ලද හත්වන සේවා ස්ථානය වේ. අම්බලන්ගොඩ, තංගල්ල , මාතර, ගාල්ල සහ තිස්සමහාරාමය යන නගරවල පිහිටි සියලු පහසුකම් සහිත ශාඛා සහ පිටිගල සහ උඩුගම පිහිටි සේවා මධ්‍යස්ථානද සමඟ එක්වූ තංගල්ල ශාඛාව දැන් දකුණු පළාත තුල කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසමහි සේවා තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කර ඇත. සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත ශාඛාවක් වන කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසමහි තංගල්ල ශාඛාව ස්ථාවර තැන්පතු හා ඉතුරුම්, වාහන කල්බදු සහ ණය, නියෝජිත සේවා, ෆ්ලේක්සි කෑෂ්, ව්‍යාපාර ණය, ඉස්ලාමීය මුල්‍ය, ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය වැනි විවිධාකාර මුල්‍ය විසදුම් සපයයි.

දියුණු වෙමින් පවතින තංගල්ල නගර සීමාව තුල ඉතා ඉක්මණින් ලඟාවිය හැකි ස්ථානයක පිහිටා ඇති කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමෙහි නවතම ශාඛාව, එම ප්‍රප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා ශක්තිමත් මුල්‍ය සහයකයෙකු වීමට අපේක්ෂා කරයි. ශාඛා කළමණාකාර නිරෝෂ් අබේවික්‍රම මහතාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වෘත්තීයමය සහ සුහදශීලී කාර්යමණ්ඩලයක් සහිත කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමේ මෙම ශාඛාව ප්‍රදේශයේ දැනට සිටින අනාගත ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විවිධ මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට සූදානම්ව සිටියි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මුල්‍ය සේවා ආයතන වලින් එකක් වන කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම එම ක්ෂේත්‍රසේ වසර විසි හත කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත සමාගමකි. එය ICRA (SL) 'A' ශ්‍රේණියේ සමාගමක් වන අතර, මෙරට විශාලතම සමූහ ව්‍යාපාර වලින් එකක් වන LOLC සමූහයේ සාමාජිකසයකු වේ.. පුළුල් නිෂ්පාදන කළඹක් සහ දිවයින පුරා විසිරී තිබෙන ශාඛා ජාලයක් සහිත කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම, කිසිදු වෙනස් ආකාරයෙන් සැලකීමකින් තොරව සිහින සැබෑ කර ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩව සේවා සපයා දෙයි.

කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගම සිය පාරිභෝගිකයින්ට පොදු විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු පද්ධති (CEFTS) පහසුකම සපයා දෙයි.

ස්වංක්‍රිය ටේලර් යන්ත්‍ර හර කාඩ් පත් / අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම, සහ කෙටි පණිවුඩ දැනුම් දීම්, ස්ථාවර නියෝග, ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධති (SLIPS) පහසුකම සහ දැන්, තත්කාලීන පොදු විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු පද්ධතිය (CEFTS) පහසුකම සහිත සියලු පහසුකම් ඇතුලත් ගිණුමකි!

කොමර්ෂල් ලීසිිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. සමාගම ගනුදෙනුකරුවන්ට උපරිම පහසුව සහ තෘප්තිමත්භාවය සපයාදීම සඳහා යන ගමනෙහි තවත් පියවරක් තබයි. ඒ අනුව ලංකා ක්ලියර් සමාගමෙහි පොදු විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු පද්ධතිය (CEFTS) සමඟ ඒකාබද්ධව, සී.එල්.සී. කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම දැන් සිය ඉතුරුම් ගිණුම් හිමියන්ට තත්කාලීන ගණුදෙනුකාර අන්තර් බැංකු ඉලෙක්ට්‍රොනික් අරමුදල් හුවමාරු පහසුකම සපයයි. කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම පොදු විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු පද්ධති පහසුකම සඳහා ලියාපදිිංචි වී ඇති පළමු බැංකු නොවන මුල්‍ය ආයතනවලින් එකක් වේ.

කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමෙහි ගණුදෙනුකරුවන්ට මුදල් හුවමාරු කිරීම, බිල්පත් පියවීම, උපයෝගීතා ගේවීම් සිදු කිරීම ආදිය සඳහා මෙම පහසුකම භාවිතා කල හැකි අතර, ඔබසේ නිවහන හෝ සේවා ස්ථානය වැනි ඔබට පහසු ස්ථානයක සිට මෙම කඩදාසි රහිත පහසුකම ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක නොමිලයේ ක්ෂණිකව ලබාගත හැකිය. පොදු විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු පද්ධතිය යනු ලංකා ක්ලියර් (පුද්) සමාගම විසින් ශ්‍රී ලිංකා මහ බැංකුවේ මග පෙන්වීම යටතේ සපයනු ලබන ඉතා සුරක්ෂිත ගෙවීමේ පද්ධතියකි.

එපමණක් නොව, මෙම පහසුකම හරහා බැංකු නිවාඩු දින හෝ දවසේ වැඩ නොකරන කාලය තුල දී පවා අපහසු තාවයකින් තොරව වර්ෂයේ දින 365 හිම සතිසේ දින 7 පුරාම හා දවසේ පැය 24 පුරාම ගණුදෙනු සිදුකරගත හැකියි. එක් ගනුදෙනුවකදී ගණුදෙනුකරුට මිලියන 5 ක් දක්වා මුදලකට ප්‍රවේශ විය හැකි අතර දිනකට සිදු කළ හැකි ගනුසදනු සංඛ්‍යාව සීමා කිරීමක් නොමැත .

කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම හරහා වෙනත් බැංකුවක් සමඟ ගණුසදනුවක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, පාරිභෝගිකයා කළ යුත්තේ සරල ඉල්ලීමක් කර ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ගිණුම් අංකය ලබා දීමයි. කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම සමග, කොමර්ෂල් බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව , එන්.ඩී.බී. හා LOLC ෆිනෑන්ස් යන සමාගම් ද දැනටමත් පොදු ව්ද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු පද්ධති පහසුකම සඳහා ලියාපදිිංචි වී ඇති අතර එම ආයතන ද මෙම පහසුකම් සපයා දෙයි.

කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසමහි ඉතිරි කිරීමේ හා තැන්පතු අංශය 2012 වසරේදී මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව දීර්ඝ ගමනක් පැමිණ තිබේ. කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසමහි ඉතුරුම් ගිණුම තරඟකාරී පොලී අනුපාතයක් සපයා දෙයි. එය එච්.එන්.බී. ස්වංක්‍රිය ටේලර්යන්ත්‍ර ජාලය හරහා මුදල් ආපසු ගෙවීමේ පහසුකම නොමිලේ ලබා ලබා දෙන අතර ‘පුද්ගලික ෂොපිිං කාඩ්පතක්’ ලෙස යොදාගත හැකි ජාත්‍යන්තරව ප්‍රවේශ විය හැකි වීසා ඩෙබිට් කාඩ්පතක් ලෙස ද භාවිතා කිරීමේ පහසුකම් ඇත . තවද, කිසිදු අමතර ගාස්තුවක් අය නොකර අන්තර්ජාල පහසුකම්, ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීමේ පද්ධතිය (SLIPS) පහසුකම හා කෙටි පණිවිඩ දැනුම්දීම් පහසුකම ද පිරිනමයි. දැන් පොදු විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු පද්ධති පහසුකම හරහා කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්වලට වැඩි වටිනාකමක් එකතු කරයි. 'එක් ගිණුමක් - ප්‍රතිලාභ රැසක්'

කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසමහි ඉතිරි කිරීම් හා ව්‍යාපාර ඒකකයේ ප්‍රධාන කළමනාකරු ටෙරන්ස් කෞෂල්‍ය මහතා මෙම ක්‍රියාවලිය පැහැදිලි කරමින්, “පාරිභෝගිකයෙකු තම වැටුප ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීමේ පද්ධතිය හෝ පොදු විද්‍යුත් අරමුදල් හුවමාරු පද්ධති පහසුකම හරහා කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමේ ඉතුරුම් ගිණුමට සම්ප්‍රේෂණය කල විට, අදාල මුදල ඔහුගේ /ඇයගේ ගිණුමට බැරවූ බව සඳහන් කෙටි පණිවුඩයක් ලැබෙන අතර, ඉන් පසුව විසා පහසුකම සහිත දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම ස්වංක්‍රිය ටේලර් යන්ත්‍රයක් හරහා කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගමෙහි ස්වංක්‍රිය ටේලර් යන්ත්‍ර / හර කාඩ්පත් භාවිතා කරමින් මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා හෝ සාප්පු බිල් ගෙවීම සඳහා හෝ උපසයෝගීතා බිල්පත් ගෙවීම ආදිය සඳහා ඍජුවම යොදා ගත හැක.” යනුවෙන් සඳහන් කරයි.

කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසමහි ඉතුරුම් ගිණුමට මාසිකව වැටුප බැර කරන ගිණුම් හිමියන්ට හෝ නිතිපතා මුදල් ඉතිරි කරන ගිණුම් හිමියන්ට, කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගසම් ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා ලැබෙන සැබැවින්ම වටිනා ප්‍රතිලාභයක් වන, පුද්ගලික ණය සහ ලීසිිං සඳහා විශේෂ පොළී අනුපාත පවා ලැබෙන බව ටෙරන්ස් මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම සාමානය ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් පමණක් නොව, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සහ දරුවන් සඳහා විශේෂි ගිණුම් ද පිරිනමයි. තවද මාස 1 සිට මාස 60 දක්වා වූ නම්‍යශීලී කල්පිරීම් කාලයක් සහිත ස්ථාවර තැන්පතු ලබා ගත හැකි අතර, ස්ථාවර තැන්පතු වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා වන ණය මුදලක් අවම ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර ලබාගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මුල්‍ය සේවා ආයතනවලින් එකක් වන කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම එම ක්ෂේත්‍රසේ වසර විසි හතකට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත සමාගමකි. ඉතුරුම් හා , ස්ථාවර තැන්පතු ලීසිිං, නියෝජිත සේවා, ණය හා ෆ්ලෙක්සි කෑෂ්' වැනි ආකර්ෂණීය නිෂ්පාදන ක ළඹක් පිළිබඳව ආඩම්භරසයෙන් කථා කරන කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම, සෑමවිටම සිය ගණුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් වැඩි අවස්ථාවන් සහ පහසුව සැලසීම සඳහා මුල්‍ය සේවාවන්හි සීමාවන් ඉක්මවා කටයුතු කරයි. තවද එය දිවයින පුරා පිහිටි ශාඛා 63 කින් සමන්වි ICRA (A-) ශ්‍රේණිග කිරීම සහිත සමාගමකි. එබැවින් කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම ඔබ මහන්සියේන් උපයන මුදල් ඉතිරි කිරීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු ස්ථානවලින් එකකි