ජංගම දුරකථන යෙදවුම

CLC ඔන්ලයින් යනු සිය ගනුදෙනු කරුවන් සඳහා සතිය පුරා දිනයේ පැය 24 තුළම ඔවුන්ගේ මුදල් ගනුදෙනු කාර්යයන් සඳහා එම ආයතනය විසින් හඳුන්වා දී ඇති සම්මානනීය ජංගම හා අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සේවා විසඳුමකි. මෙමගින් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඔස්සේ ඔබට නව්‍ය වූ අත්දැකීමක් ලබාදී ඇත.

බාගතකරගන්න

අප ගැන

සී/ස කොමර්ෂල් ලීසිං ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී යනු කල්බදු, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතුරුම්, ණය, ෆ්ලෙක්සි කෑෂ් (Flexi Cash), ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය, ඉස්ලාමීය ණය, රන් ණය, ෆැක්ටරින් ඇතුලු සේවා රැසක් සපයන ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රමුඛ බැංකු නොවන මූල්‍ය සේවා සැපයුම් ආයතනයකි. රට පුරා පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන 68 ක් විවෘත කරමින් සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සේවය සඳහා පහසු පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇති CLC, එමගින් ස්ථාවරත්වයේ සහ විශ්වසනීයත්වයේ සන්නාමය බවට පත්වෙමින් දේශීය මූල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛ කාර්යක නිරතවේ.

වැඩි විස්තර

News and Events

සම්බන්ධ වීමට

Commercial Leasing & Finance PLC,
No. 68 Bauddhaloka Mawatha, Colombo 04.

Follow Us