අප ගැන

සී/ස කොමර්ෂල් ලීසිං ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී යනු කල්බදු, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතුරුම්, ණය, ෆ්ලෙක්සි කෑෂ් (Flexi Cash), ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය, ඉස්ලාමීය ණය, රන් ණය, ෆැක්ටරින් ඇතුලු සේවා රැසක් සපයන ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රමුඛ බැංකු නොවන මූල්‍ය සේවා සැපයුම් ආයතනයකි.

With 70 customer touch points spread across the country, CLC has become a trusted brand, synonymous with stability and dependability, while playing a vital role as a key catalyst in the financial empowerment of the country.

CLC යනු 2011 අංක 42 දරණ මූල්‍ය ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ බලපත්‍ර සහිතව ක්‍රියාත්මක මූල්‍ය ආයතනයක් මෙන්ම, 2000 අංක 56 දරණ මූල්‍ය කල්බදු පණත යටතේ ලියාපදිංචි මූල්‍ය ආයතනයකි. තවද මෙම ආයතනය කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපෙළේ ප්‍රධාන මණ්ඩලය යටතේ ලැයිස්තුගත සමාගමක්ද වේ.

මෙයට අමතරව CLC, ICRA Lanka Ltd හි (SL) A (ස්ථාවර) රේටිංග්ස් හිමිකරගෙන සිටින සමාගමක් ද වේ.

1982 අංක 17 දරණ සමාගම් පණතේ විධිවිධාන වලට යටත්ව 1988 අප්‍රේල් 22 වන දින CLC සමාගම පොදු සීමිත වගකිම් සහිත සමාගමක් ලෙස සංස්ථාගත කරනු ලැබීය. පසුව එය 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පණත යටතේ අංක PQ 131 PBPQ දරණ සමාගම ලෙස නැවත ලියාපදිංචි කළේය.

අපේ දැක්ම:

  • CLC ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහ කොටස්කරුවන්ගේ සිහින, බලාපොරොත්තු සහ අභිලාශ ඉටුකරගැනිම සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීම.
  • අඛණ්ඩව ඉදිරියට යාම, නව ඉසව් කරා ළඟාවීමට, නව සිමා මායිම් ජයගැනීම, නව අභියෝග සහ නව අවස්ථා ගවේශනය.
  • අපගේ ව්‍යාපාරයේ පුද්ගල විශිෂ්ටත්වය සහ අඛණ්ඩ වර්ධනය සාමූහිකව ළඟා කර ගැනීම

අපගේ මෙහෙවර:

අපගේ දැක්ම යතාර්ථයක් බවට පත්කර ගැනීමට අප නිරන්තරව කැපවෙමු:

  • ඉහළ වටිනාකමින් සහ ගුණාත්මක බවින් යුතු නව්‍ය මූල්‍ය විසඳුම් ලබාදීම.
  • ඉහළ පාරිභෝගික ආකර්ෂණයක් ඇතිකරගැනීම තුළින් විශිෂ්ඨ පාරිභෝගික සේවාවක් සඳහා කැපවීම.
  • අප ගනුදෙනුකරුවන්ගේ, උපාමාර්ගික සහකරුවනගේ ශක්තිය සහ සේවක තෘප්තිය තුළින් අපගේ පාර්ශ්වකරුවන්ට සාර්ථක ප්‍රතිලාභ ලබා දීම.

පොදු වටිනාකම්:

  • අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විශිෂ්ට, වෘත්තීය මට්ටමකින් යුතු පාරිභෝගික සේවාවක් සැපයීම.
  • පූර්ණ විනිවිදබවින් යුතුව කටයුතු කිරීම
  • කාර්ය සාධනය මත පදනම් වීම.
  • කණ්ඩායමක් ලෙස වැඩ කිරීම සහ සෑම අයෙකුම එක පවුලක සාමාජිකයන් ලෙස සැළකීම.