අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය

Mr. Luxhman Jayaratne

ලක්‍ෂ්මන් ජයරත්න මහතා

විධායක නොවන ස්වාධීන අධ්‍යක්‍ෂ

ලක්‍ෂ්මන් ජයරත්න මහතා බැංකු ක්‍ෂේත්‍රයේ වසර 37 ඉක්මවූ සේවා පළපුරුද්දක් සහිත අයෙකි. ආසියාව, යුරෝපය සහ අප්‍රිකානු කලාපයේ රටවල් කීපයක සේවය කර ඇති එතුමන්, නිෂ්පාදන කළමනාකරණය හා මෙහෙයුම් සහ තාක්‍ෂණ කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ලැබීය.

ජයරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ සහ රුමේනියාවේ සිටි බෑන්ක් (City Bank) පිහිටුවීමේ කාර්යයට සෘජුවම සම්බන්ධ වූ අයෙකි. මෙයට අමතරව නයිජීරියානු යූනියන් බැංකුවටද සම්බන්ධ වූ එතුමන් ඉන් පසුව රටවල් 14 ක් ආවරණය කරමින් ක්‍රියාත්මක අප්‍රිකානු සිටිබෑන්ක් හි මෙහෙයුම් සහ තාක්‍ෂණ අංශයේ ප්‍රධානියා බවටද පත්විය. ජයරත්න මහතා මෙහෙයුම් හා තාක්‍ෂණික කළමනාකරණය, කලාපීයකරණය හා මධ්‍යගතකරණය සහ වාණිජ බැංකුකරණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයෙකි.

Mr. Jayaratne specializes in the management of operations and technology, process regionalization and centralization, and commercial banking.


යූ. එච්. ඊබට් සිල්වා මහතා

විධායක නොවන ස්වාධීන අධ්‍යක්‍ෂ

යූ. එච්. ඊබට් සිල්වා මහතා 2017 වසරේ ඔක්තෝබර් 09 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඞ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (CLC) හි අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයේ විධායක නොවන ස්වාධීන අ්‍යක්‍ෂවරයෙකු බවට පත්විය.th of October 2017.

බැංකු, නියාමන සහ මූල්‍ය වාර්තාකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් වසර 30 කට අධික අත්දැකීම් ඇති ඊබට් සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ හිටපු කීර්තිමත් නිලධාරියෙකි. 1986 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ සේවයට එක් වූ එතුමන් 2017 වසරේදී එයින් විශ්‍රාම යනතුරුම බැංකු අධීක්‍ෂණය, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල, පහසුකම් කළමනාකරණය සහ බැංකු අධ්‍යයන කේන්‍ද්‍රය වැනි අංශ ගණනාවක සේවය කර ඇත.

ඊබට් සිල්වා මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් මෙන්ම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධියක්ද ලබා ඇත.


Mr. Thiyagarajah Dharmarajah

විධායක නොවන ස්වාධීන අධ්‍යක්‍ෂ

Mr. Thiyagarajah Dharmarajah is the Senior Partner (Audit & Assurance) at M/s Amerasekera & Company and serves as a Director of Renuka City Hotels PLC, Cargo Boat Development Company PLC, National Wealth Corporation Limited (NWCL), National Wealth Securities Limited (NWSL), Management Applications (Pvt) Limited and DHS Medical Group (Private) Limited.

He is a Member of the Council of the University of Visual and Performing Arts, Postgraduate Institute of Indigenous Medicine and a member of the Standing Committee on Management Studies of the University Grants Commission. He was a director of DFCC Bank PLC and DFCC Vardhana Bank PLC, a Member of the Board of Management Postgraduate Institute of Management and Curriculum Development Committee of the National Institute of Education. He was also a Member of the Council of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and University of Sri Jayewardenepura. He was a former president of the Association of Accounting Technicians of Sri Lanka.

Mr. Dharmarajah holds a B.Sc. Management (Sp) Degree from the University of Sri Jayewardenepura and a Fellow Membership of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, Association of Accounting Technicians of Sri Lanka and Institute of Public Finance & Development Accountancy.


Mr. U. H. Ebert Silva

තමෝතරම්පිල්ලෛ සනකන් මහතා

විධායක නොවන ස්වාධීන අධ්‍යක්‍ෂ

තමෝතරම්පිල්ලෛ සනකන් මහතා යනු මූල්‍ය සේවා, වෙළෙඳාම්, නිෂ්පාදන, සෞඛ්‍ය සේවා සහ පාරිභෝගික වැනි ක්‍ෂේත්‍රයන් ගණනාවක ඉහළ කළමනාකාර තනතුරු හොබවමින් වසර 20 කට අධික අත්දැකීම් ඇති අයෙකි.

වර්තමානය වන විට සනකන් මහතා බ්‍රවුන්ස් සමූහයේ උපායමාර්ගික උපදේශයන් මගින් ලාභදායීත්වය, වර්ධනය සහ තිරසරභාවය උදෙසා වන මෙහෙයුම් කාර්යයේ සමූහ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරියා ලෙස සේවය කරයි. විශේෂයෙන් ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සමග සෘජුවම ගනුදෙනු කරන සී එල් සී සිකියුරිටි ලිමිටඩ් (CLC Securities Ltd ) ආරම්භ කිරීමෙහි ලා මෙතුමන් සෘජුවම දායකත්වය ලබා දුනනේය.

තවද සනකන් මහතා මෙයට පෙර LOLC Securities Ltd හි ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරියා වශයෙන් මෙන්ම විනිමය කොමිෂන් සභාවේ රීති සැකසුම් කමිටු සාමාජිකයකු ලෙස ද කටයුතු කර ඇත.

විශේෂයෙන් මෙතුමන් වෙනස්වීම් කළමනාකරණය, නව ව්‍යාපාර ඇරඹීම, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි ප්‍රතිනිර්මාණය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ උපායමාර්ගික ව්‍යාපාර කළමනාකරණය යන ක්‍ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයෙකි. එමෙන්ම එතුමන් එක්සත් බැටරි නිෂ්පාදකයින්ගේ (සිලෝන්) සමාගමය, බ්‍රවුන්ස් ෆාමසූටිකල්ස් සමාගම සහ බ්‍රවුන්ස් ෆාමා සමාගම යන සමාගම්වල අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයේ සේවය කළේය. තවද ඔහු එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරවරුන්ගේ සහ එක්සත් ජනපදයේ වරලත් ගෝලීය කළමනාකරණ ගණකාධිවරුන්ගේ සංගමෙන් ආශ්‍රය සාමාජිකයකුද වේ.


Mr. Krishan Thilakaratne

ක්‍රිෂාන් තිලකරත්න මහතා

විධායක අධ්‍යක්‍ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

Mr. Krishan Thilakaratne is the Director/CEO of Commercial Leasing & Finance PLC, as well as the Head of Islamic Finance of LOLC Group. He also serves on the board of Commercial Insurance Brokers (Pvt) Ltd – the largest insurance broker in Sri Lanka and associate company of Commercial Leasing & Finance PLC.

මෙයට පෙර තිලකරත්න මහතා ලංකා ඔරික්ස් ෆැක්ටර්ස් ලිමිටඞ් සහ LOLC හි ඔටෝ ෆිනෑන්ස් ආයතනවල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වශෙයෙන් කටයුතු කළේය. ඔහු ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රය සාමාජිකයකදු වන අතර, 1995 වසරේදී LOLC සමූහය සමග එක්විය.