කොමර්ෂල් ෆැක්ටර්ස්

කොමර්ෂල් ෆැක්ටර්ස් සේවාව ඔස්සේ අප ඔබට ලැබියයුතු ගෙවීමට සාපේක්ෂව 80% සිට 90% දක්වා පෙර ගෙවුම් ලබාදෙන්නෙමු. විශේෂයෙන් අපගේ නම්‍යශීලී සේවා සහ ප්‍රතිලාභ රැසක් ඔබට දිවයින පුරා පිහිටි අපගේ ශාඛා වෙතින් මෙන්ම මහනුවර, රාජගිරිය (නාවල) වැනි අංගසම්පූර්ණ ෆැක්ටරින් ශාඛා මගින් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත.

ප්‍රදානයන්

ලැබීමට ඇති මුදල් කලින් ලබාගැනීම.

1. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ක්‍ෂණික මුදල් අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අපහසුවකින් තොරව ‘තාවකාලික අයිරා’ භාවිතය.

2.ණය එක්රැස් කිරීම පවරා ගැනීම හේතුවෙන්, ගනුදෙනුකරු හට අළෙවිකරණය කෙරෙහි වැඩි කාලයක්, අවධානය යොමුකිරීමට ඉඩ සැළසීම.

3.ගනුදෙනුකරුවන් හට සිය අළෙවිකරණ ලෙජර පරිපාලන කාර්යය සඳහා බාහිර සේවා ලබාගැනීමක් ලෙස CLC වෙත යොමුකල හැකි අතර, මෙහිදී ‘ඉන්ෆිනිටි (Infinity) ඔන්ලයින් සේවාව ඔස්සේ සියලු ගනුදෙනු අධීක්‍ෂණය කළ හැකිය.

4.අපගේ විශේෂඥ කණ්ඩායම විසින් ගැනුම්කරුවන් ඇගයීමට ලක්කරනු ඇත. ණයවර මත විකිණීමට පෙර පාරිභෝගිකයින් හට නොමිලේ යොමුකිරීමක් ලබාගත හැකිය.

පහත දැක්වෙන සේවා තුළ ඔබේ අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන පරිදි ඔබ විසින් අනුමත කළ සේවාවක් සැපයීමට අපගේ කණ්ඩායමට හැකියාව ඇත:

ෆැක්ටරින් පහසුකම (RECOURSE FACTORING)

ණය ඉන්වොයිසියේ වටිනාකමින් 80% -90% ක් දක්වා පෙර ගෙවුම් මුදල් අප ඔබ වෙත ගෙවනු ලබන අතර, ඔබේ ණය ගැතියන් වෙතින් එම හිඟමුදල් ලබාගනු ඇත.

ඉන්වොයිස වට්ටම්

ඔබගේ ණය ගැතියාගේ ඉන්වොයිසයේ හෝ චෙක්පතේ වටිනාකමෙන් 80%ක් දක්වා පෙරගෙවුම් මුදල් ලබා ගැනීම

ණයගැතියාගේ චෙක්පත වට්ටම්කරණය

ඔබගේ ණයගැතියාගේ පසුදිනය සඳහන් චෙක්පත් වටිනාකමින් 80% ක් දක්වා පෙරගෙවීමක් ලබාගෙන ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරගත හැකිය.

සේවාලාභී වෙක්පත් වට්ටම්

ඔබගේ ආනයන මුදවාගැනීම සහ අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සඳහා අත්තිකාරම් මුදල් අවශ්‍යතාවයකදී ඔබේ සමාගම් චෙක්පත් මත පදනම්ව අත්තිකාරම් ගෙවීමක් ලබාගැනීම.

කොමර්ෂල් ෆැක්ටර්ස් යනු CLC හි ෆැක්ටරින් අංශය වේ. එය 1994 වසරේදී පිහිටුවනු ලැබූ අතර, එහි මෙහෙයුම් කාර්යයන් “කොමර්ෂල් ෆැක්ටර්ස්”සන්නාමය යටතේ 1996 වසරේදී දියත් කළේය. වසර 20 කට අධික කාලයක් ශ්‍රී ලාංකීය ෆැක්ටරින් මෙහෙයුම් කාර්යය තුළ අසමසම වූ කාර්යයන් රැසක් කිරීමට සමත් වූ කොමර්ෂල් ෆැක්ටර්ස්, එමගින් ඉහළ කාරක ප්‍රාග්ධනයක් හිමිකර ගැනීමටද සමත් විය. අප සතු සුවිශේෂී ලක්‍ෂණය වන්නේ නැගී එන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම වෙනුවෙන් කාරක ප්‍රාග්ධන පහසුකම් සපුරාලීමට ඉදිරිපත් වීමයි. මෙහිදී අපගේ ෆැක්ටරින් සේවාව ඔස්සේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරනුලැබූ කාරක ප්‍රාග්ධන ක්‍රමවේදය, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තිරසරභාවයට සහ එහි වර්ධනයට බලපා ඇති බව අප සඳහන් කරනුයේ ඉමහත් සතුටිනි.