කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගම (CLC) පිළිබඳව

 

CLC සමූහයේ සාමාජිකයෙකු වන කොමර්ෂල් ලීසිිං සහ ෆිනෑන්න්ස් පී.එල්.සී. සමාගම, ශ්‍රී ලිංකාවේ කල්බදු, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතුරුම්, ණය, ෆ්ලෙක්සි කෑෂ්, සහ නියෝජිත සේවා දක්වා විවිධ වූ පරාසයක මූල්‍ය විසඳුම් සපයා දෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ප්‍රමුඛ පෙළේ මූල්‍ය සේවා සපයන ආයතනයකි. රට පුරා පිහිටි සේවා මධ්‍යස්ථාන හැට එකකින් සමන්විත කොමර්ෂල් ලීසිිං ස්මාගම ස්ථාවරත්වය ස්හ විශ්වාසනීයත්වය යන සම අරුත් සදන විශ්වාසවන්ත වෙලඳ නාමය බවට පත්ව ඇත . කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම මූල්‍ය සවිබල ගැන්වීමේ කාර්යයෙහිදී ප්‍රධාන උත්ප්‍රේරකයෙකු වශයෙන් ඉතා අගනා කාර්යභාරයක් ඉටුකරමින් සිටියි.අපගේ සියලු පාර්ශවකරුවන්ගේ විශ්වාසය සහ දියුණුව නිරතුරුවම අපගේ හදවත්වල සහ මනසෙහි ප්‍රමුඛස්ථානයෙහි පවතින්නේය යන්න සිහිපත් කරවන “හිතවත්කම” යන අනන්‍ය දර්ශනය පෙරදැරි කර ගත් කොමර්ෂල් ලීසිිං සමාගම අඛණ්ඩවම වර්ධනය වෙමින් සහ පුළුල් වෙමින් පවතියි.

  අපගේ දැක්ම :

 • අපගේ ජනතාවගේ සහ අප ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය සම්බන්ධයෙන් හවුල්කාරීත්වයක් ඇති සියලු දෙනාගේ සිහින, පැතුම් සහ අපේක්ෂාවන් මල්ඵල ගන්වමින් අනාගතය වෙත ගමන් කිරීම
 • නව අභියෝග සහ නව අවස්ථා සොයා යමින්, නව දේශ සීමා කරා ලඟාවීම සහ නව ක්ෂේත්‍ර වෙත යොමු වීම.
 • විවිධ ශක්තීන් සහිත අපගේ ජනතාව සමග එක්ව, කාර්ය මණ්ඩලයෙහි විශිෂ්ඨත්වය සහ අප ව්‍යාපාරයේ අඛණ්ඩ වර්ධනය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කැපවීම.

  මෙහෙවර ප්‍රකාශය :

  අපගේ දැක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීම පිණිස,
 • ඉතා ඉහලම වටිනාකමක් සහිත, හැකි උපරිම ගුණාත්මක තත්වයෙන් යුත්, නව්‍ය මූල්‍ය විසඳුම් සපයා දීමටත්,
 • විශිෂ්ඨතම පාරිභෝගික සේවාවක් සපයාදීම පිණිස පාරිභෝගිකයා පිළිබඳ උපරිම අවධානය සහ කැපවීම සහතික කිරීමටත්,
 • අපගේ පාරිභෝගිකයින්ගේ ශක්තිය, ක්‍රමෝපායික හවුල්කාරීත්වය සහ සේවක ශක්තිමත්භාවය හරහා අපගේ පාර්ශවකරුවන්ට උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා දීමටත් අපි සමවිටම ඉමහත් පරිශ්‍රමයක් දරන්නෙමු.

  ප්‍රධාන වටිනාකම් :

 • අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට උපරිම සැලකිල්ල දක්වමින් සේවය සැපයීම.
 • අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට වෘත්තීයමය නිපුණත්යෙන් යුක්ටහ්ව සේවා සැපයීම.
 • උපරිම අවංකභාවයෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම.
 • කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කිරීම සහ සියලු සේවකයින් එක පවුලක් ලෙස සලකා කටයුතු කිරීම.