• ස්ථාවර තැන්පතු

 • ඉතුරුම් ගිණුම්

 • ජේෂ්ඨ පුරවැසියන්

 • ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්

 • අධ්‍යාපන ණය

 • CLC වාසනා

නිෂ්පාදන හා සේවා : CLC වාසනා


CLC වාසනා යනු ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ජීවනෝපාය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම, ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ක්ෂුද්‍ර කණ්ඩායම් ණය ව්‍යාපෘතියකි. අපේ සමාජයේ බැංකුකරණය නොවූ යැයි සලකනු ලැබූ ප්‍රදේශ වල අයගේ ජීවිත සවිබල ගැන්වීමට අපි කැපවී සිටිමු. ආරම්භයේ සිටම අපගේ පාරිභෝගිකයන් අසල සිටීමට අපි සූදානම්ව සිටිමු. ඔවුන්ගේ ක්ෂුද්‍ර ජිවන ආදායම් පෝෂණය කිරීමටත්, කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාණ ක්ෂේත්‍රය ඇතුළුවද, මීලඟ මට්ටම කරා ගමන් කිරීමේ මාවත හැඩගැස්වීම සඳහාත්, අප කැපවී සිටින්නෙමු..

සාමාජිකයින් තුන් දෙනෙකුගේ කණ්ඩායම් සඳහා ණය ලබා දෙන අතර අනෙක් සාමාජිකයන් දෙදෙනා විසින් සහතික කරනු ලැබිය යුතුයි.ආදායම් උත්පාදන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ණය ලබා ගත හැකිය.

  CLC වාසනා ?

 • වෙළඳපොල පොළී අනුපාතයට වඩා අඩු පොලී අනුපාත.
 • සරල ලියකියවිලි.
 • නැවත ගෙවීමේ කාල සීමාව.
 • මරණය හෝ බංකොලොත් වීමකදී විශේෂ සහනදායි කොන්දේසි.
 • ණය රක්ෂණය.