නිෂ්පාදන හා සේවා : ලීසිං


කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගමෙහි සංකේතය වන පහසු, කඩිනම් සහ බාධාකාරී නොවන මූල්‍ය විසඳුම් ලබා දීම මගින් ඔබගේ සිහින වාහනය හෝ උපකරණය හිමිකර ගැනීම සඳහා හොඳම විකල්පය අපි ඔබට ලබා දෙන්නෙමු.

    අපගේ කාර්යය:

  • අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේම අවශ්‍යතාවලට අනුව ගැළපෙන ලීසිිං විසඳුම් ලබාදෙමින්, ඔවුන්ගේ සිහින වාහනය පහසුවෙන් හිමිකර ගැනීමට උපකාර කරන්නෙමු.
  • කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගම ව්‍යාපාරික ආයතනවල මුදල් ප්‍රවාහ රටාවලට ගැළපෙන නම්‍යශීලී ආපසු ගෙවීමේ සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන බැවින්, කොමර්ෂල් ලීසි සමාගමෙන් උපකරණ කල්බදු ණය ලබා ගැනීම ව්‍යාපාරික ආයතන අතර ඉතා ජනප්‍රිය වී තිබේ.
  • අපගේ ලීසිිං විසඳුම් දුෂ්කරතාවයක් නොමැතිව, දැරිය හැකි මිලකට ලබා ගත හැක. අපගේ පාරිභෝගිකයින්ට වාහන හෝ උපකරණ කඩිනමින් ලබා ගත හැකි වන පරිදි පැය 24 ක් ඇතුලත ලීසිිං අයදුම්පත් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනු ලැබේ.
  • දිවයින පුරා විසිරී තිබෙන ශාඛා ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වන කොමර්ෂල් ලීසි සමාගමෙහි සුහදශීලී සහ අනුග්‍රාහක කාර්ය මණ්ඩලය කාර්යක්ෂමව සහ වෘත්තීයමය නිපුණත්වයෙන් යුතුව, උපරිම අවංකභාවයෙන් යුතුව ගෙයින් ගෙට ගොස් සේවා සපයා දෙනු ලැබේ.

අපගේ වත්මන් ප්‍රවර්ධනයන්:

FD