சி.எல்.சி சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் சேமிப்பு

சேமிப்புப் பணத்தைப் பொறுத்தவரை, மூத்த குடிமக்கள் தேவைப்படக்கூடிய குறிப்பிட்ட தேவைகளை சி.எல்.சி அங்கீகரிக்கிறது. எனவே, சி.எல்.சி மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புக் கணக்குகள் அவற்றின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நன்மைகள்

 • கணக்கில் கிடைக்கக்கூடிய இருப்பைப் பொருட்படுத்தாமல் கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதங்கள்.
 • வட்டி தினசரி கணக்கீடு மாதந்தோறும் வரவு வைக்கப்படும்.
 • உள்நாட்டிலும் உலக அளவிலும் விசா ஏடிஎம் வலையமைப்பு வழியாக எளிதாக அணுகலாம்.
 • அனைத்து பரிமாற்றங்களுக்கும் இலவச எஸ்எம்எஸ் விழிப்பூட்டல்கள்
 • ஆரம்ப வைப்பு எல்.கே.ஆர் 1இ000 வரை குறைவாக உள்ளது.
 • சி.எல்.சி ஆன்லைன் வழியாக இலவச 24ஃ7 ஆன்லைன் வசதி
 • நிலையான ஒழுங்கு வசதிகள்
 • ளுடுஐPளு (இலங்கை இடைப்பட்ட வங்கி செலுத்தும் முறை) வசதி.
 • ஊநுகுவுளு (டுயமெய ஊடநயச’ள ஊழஅஅழn நுடநஉவசழniஉ குரனெ வுசயளெகநச ளுலளவநஅ) வசதியை உடனடியாக மற்ற நிதி நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாக இலவசமாக மாற்றும் வசதி.
 • Notification of FD interest via SMS, email or post on request.

(Depositors who are 60 years of age or over on the date of deposit)

வைப்புக் காலம்

மாதாந்தம்

வருடாந்தம்

முதிர்வின் போது

மாதம் எளிய வட்டி வீதம் AER எளிய வட்டி வீதம் AER எளிய வட்டி வீதம் AER
1 18.50% 20.15%
3 18.50% 20.15% 20.00% 21.55%
6 19.00% 20.75% 20.50% 21.55%
12 20.25% 22.24% 22.00% 22.00% 22.00% 22.00%
13 20.25% 22.24% 22.00% 21.81%
18 20.25% 22.24% 22.00% 20.94%
24 20.50% 22.54% 22.50% 22.50% 22.50% 20.42%
36 20.50% 22.54% 22.50% 22.50% 22.50% 18.76%
48 20.50% 22.54% 22.50% 22.50% 22.50% 17.41%
60 20.50% 22.54% 22.50% 22.50% 22.50% 16.27%
Special Note:
 1. To accommodate Senior Citizen rates, a customer should be above age of 60 years at the time of accepting or renewing the FD.
 2. No Unfixed option or product available and existing Unfixed FDs should renew under General or Senior Citizen category.
 3. FD monthly interest rates A.E.R cannot exceed the given CBSL cap rates.
 4. We have already entered Ceiling rates in the system for all deposits. Hence no additional special rates can be offered.