சி.எல்.சி சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் சேமிப்பு

சி.எல்.சி.யில், மூத்த குடிமக்களுக்கு பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் போது குறிப்பிட்ட தேவைகள் இருப்பதாக நாங்கள் நம்புகிறோம். சி.எல்.சி சேமிப்பு கணக்குகள் மூத்த குடிமக்களுக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நன்மைகள்

  • உங்கள் கணக்கில் கிடைக்கும் நிலுவைப் பொருட்படுத்தாமல் கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதம்.
  • வட்டி தினசரி கணக்கிடப்பட்டு மாதந்தோறும் வரவு வைக்கப்படும்
  • உள்நாட்டிலும் உலக அளவிலும் விசா ஏடிஎம் வலையமைப்பு வழியாக எளிதாக அணுகலாம்.
  • ஆரம்ப ஏடிஎம் டெபிட் கார்டு இலவசமாக வழங்கப்படும்.
  • அனைத்து பரிமாற்றங்களுக்கும் இலவச எஸ்எம்எஸ் விழிப்பூட்டல்கள்
  • ஆரம்ப வைப்பு எல்.கே.ஆர் 1,000 வரை குறைவாக உள்ளது.
  • சி.எல்.சி ஆன்லைன் வழியாக இலவச 24ஃ7 ஆன்லைன் வசதி
  • நிலையான ஒழுங்கு வசதிகள்
  • ளுடுஐPளு (இலங்கை இடைப்பட்ட வங்கி செலுத்தும் முறை) வசதி.
  • ஊநுகுவுளு (டுயமெய ஊடநயச’ள ஊழஅஅழn நுடநஉவசழniஉ குரனெ வுசயளெகநச ளுலளவநஅ) வசதியை உடனடியாக மற்ற நிதி நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாக இலவசமாக மாற்றும் வசதி.